За събитието

Най-голямото събитие на инвестиционната общност в България и региона.

8 поредна година Investor Finance Forum ще е притегателно място за български и чуждестранни професионалисти от сферата на финансовите, капиталовите и валутните пазари.

• Акцентите в програмата са дискусиите с институциите и международните експерти, Investor Day и темите за капиталовите пазари;

За първи път темата за ESG инвестирането влиза във фокуса на Investor Finance Forum;

• Най-важното от световните пазари, тенденции, финансови инструменти и конкретни практични съвети в сферата на инвестициите и финансите;

• Специални участници в конференцията са признати експерти от различни области, които ще търсят отговори на всички важни въпроси около възможностите за инвестиции на пазарите.

Основните теми в програмата ще бъдат:

 • Преглед на инвестиционната екосистема
 • Mакропоглед към инвестициите
 • Очаквания от финансовите пазари на глобално ниво
 • Регулации на финансовите пазари
 • Regtech
 • FX стратегии
 • Blockchain
 • Криптовалути
 • Взаимни фондове & ETF-и
 • Капиталови пазари
 • Алтернативни инвестиции
 • Практическа психология за инвеститори
 • FINTECH
 • ESG инвестиране

В рамките на форума се провеждат паралелно:

investor finance forum

Единствената специализирана конференция за индивидуални и институционални инвеститори. Най-добрите експерти представят най-новите тенденции и прогнозите си за развитие на пазарите, изяснявайки картината пред финансовите инструменти.

investor DAY

Институционалните инвеститори и представителите на капиталовия пазар в България се срещат с публичните компании от региона. Дискусионните панели и презентациите се фокусират към актуалните въпроси и решенията, свързани с функционирането и развитието на пазарите.

seminars

Иновациите и развитието на финансовата индустрия и валутната търговия – всичко актуално под формата на семинари.

investor finance EXPO

Единственото изложение на платформи за търговия, валутни брокери и представители на капиталовите пазари.

Участието в изложбената част дава възможност на всяка компания да покаже своята платформа или избран продукт на участниците в конференцията.

По време на регионалния форум за инвестиции и валутна търговия Investor Finance Forum инвестиционната общност ще дискутира въпросите, които вълнуват всички – кои инвестиции са изгодни в днешната световна икономическа среда.

29 ноември, Интер Експо Център – София

аудитория

400+ индивидуални инвеститори/трейдъри, инвеститори, професионални инвеститори в областта на валутната търговия, мениджъри на търговски дружества, представители на финансовата индустрия и капиталовите пазари, публични компании, Fintech компании, Blockchain компании

профил

76% - индивидуални инвеститори
24% - институционален инвеститор

42% - 31-40 години
29% - между 41-50 години
10% - между 21-30 години
19% - над 50 години

бизнес контакти

• Отлична възможност за бизнес контакти
• Имиджово представяне пред инвестиционната общност на българския пазар и региона
• Над 50 партньори и над 70 лектори за всички издания на събитието

какво ще чуеш и научиш

Дискусии
Презентации
Семинари
Тенденции и прогнози
за инвестиции
Международни лектори

Програма

09:30 - 10:00

Официално откриване

Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

Маню Моравенов, изпълнителен директор, Българска фондова борса

Георги Бисерински, изпълнителен директор,  Bloomberg TV Bulgaria

10:00 - 11:00

Как макроикономическите тенденции променят бъдещето на пазара

 • Новата икономическа среда и инвестициите
 • Макро анализ и кои са най-важните икономически събития

Дискусия:

Георги Заманов, CEO, Allianz Bulgaria

Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка

Емил Аспарухов, член на СД и съдружник в УД, Тренд Асет Мениджмънт

 

Модератор: Ивайло Лаков, Bloomberg TV

11:00 - 12:00

Регионални капиталови пазари

 • Перспективи и възможности пред търговията с деривати и ролята на Централен клирингов контрагент
 • Възможности за регионално сътрудничество в търговията и търговските системи
 • Възможности за трансгранична търговия между борсите в региона. Кой e успешният модел за ЦИЕ

Диксуия:

Кристиан Агалопол, директор Ценни книжа в Централна и Източна Европа, Citi

Димитрис Караискакис, COO, Фондова борса Атина

Сократис Лазаридис, главен изпълнителен директор, Фондова борса Атина

Милан Божич, главен изпълнителен директор, Фондова борса Баня Лука

Адриан Танасе, главен изпълнителен директор, Фондова борса Букурещ

Мариус-Алин Барбу, заместник генерален мениджър, Фондова борса Букурещ

Дарко Сима, директор, SEE Link

Синиша Крнета, изпълнителен директор на Белградската фондова борса

Модератор: Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор, Българска фондова борса

13:00 - 14:30

Инвестиции във взаимни фондове и ETF-и

 • Глобални тенденции при инвестициите във взаимни фондове – презентация

Явор Ачев, мениджър за България, Amundi Asset Management

 

 • Инвестиране в ETF-и – дискусия

Участници:

Николай Василев, CEO, Expat Capital

Петко Вълков, директор на дирекция “Частно банкиране”, Първа инвестиционна банка

 

 • Класация на българските фондове 2019 – Investor.BG

 

 • Дискусия:

Николай Василев, CEO, Expat Capital

Петко Вълков, директор на дирекция “Частно банкиране”, Първа инвестиционна банка

Представител на Amundi

Модератор: Павел Бандилов, изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ

15:00 - 16:00

Дискусия: Технологиите, които променят финансовите услуги

Участници:

Янки Онен, старши мениджър в nextmarkets Trading Limited и създател на Wamo.io

Йохан Габриелс, кънтри мениджър за Румъния и България, Ebury

Илиян Димитров, СОО, ReportX.eu

Цветомир Досков, изпълнителен директор, Сирма Бизнес Консултинг

Модератор: Георги Български, FinTech, RegTech and TradeTech Captain

16:15 - 17:00

Блокчейн и криптовалути

Дискусия:

Ангел Гяуров, финансов директор, Belayer

Владислав Драмалиев, директор и основател на фондация “Битхоуп”

Николай Тодоров, основател и CEO, LimeChain

Модератор: Никола Чупаров, съосновател, Moneyfold

11:00 - 12:00
Зала Мусала, ет.2

Meet the investors

Финансиране на малък и среден бизнес

 

 • SME Growth Market BEAM – презентация

Александрина Гюрова, директор на Дирекция “Търговия, емитенти и членство”, Българска Фондова Борса

 

 • Колев и Колев – представяне

Иван Колев, изпълнителен директор, Колев и Колев

 

 • Алтернативни фондове – презентация

Николай Мартинов, съосновател и партньор в Impetus Capital

 

 • Телелинк – представяне

Иван Житиянов, изпълнителен директор, Телелинк Бизнес Сървисис

 

 • Фонд на фондовете – представяне

Виктория Христова, началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“, Фонд на фондовете – презентация

Модератор: Вероника Денизова, Bloomberg TV Bulgaria

13:00 - 14:30

Финансови регулации

 • Презентация: Задължения на инвестиционните посредници за предоставяне на информация на клиенти, Мартина Савчева – главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ към Комисия за финансов надзор
 • Презентация: Изменения в Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с Регламент ЕС 2017/1129 – Владислав Матев – главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в Комисия за финансов надзор

 

 • Дискусия:

Участници:

Андреас Русос, партньор в Point Nine Data Trust

Георги Малинов, ръководител Правен отдел на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Модератор: Димитър Калдамуков, aдвокат, съдружник в Точева и Мандажиева

15:00 - 16:00

ESG инвестиране

Отговорно инвестиране: практики и тенденции – видео презентация и Q&A (на живо)

Лектори:

Юлия Софронова, Head of Nordics, CEE & CIS, Principles for Responsible Investment

Анна Георгиева, Manager Investment Practices – Fixed Income, Principles for Responsible Investment

 

Дискусия:

Цветелина Кузманова, младши експерт, дирекция „Международно сътрудничество“, Комисия за финансов надзор

Проф.  Бистра Боева, преподавател  в катедра  „МИО  и бизнес“   УНСС

Ралица Германова, Международната  Финансова   корпорация

Десислав Василев, Passive Solutions Manager- CEE Region, Amundi

 

Модератор: Вероника Денизова, Bloomberg TV

16:15 - 17:00

Публични компании vs инвеститори

 • Инвеститори срещу листвани комании – повишаване на стандартите за разкриване на информация в контекста на новата европейска регулация – презентация

Предстоящи промени в националната нормативната рамка във връзка с Европейската регулация относно дългосрочната ангажираност на инвеститорите, единният формат за оповестяване на финансова информация и ESG аспектите от дейността на листваните компании.

Иван Даскалов и Данил Джоргов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

 

Дискусия:

 • Как влияят новите регулаторни изисквания на различните участници на капиталовия пазар
 • Могат ли новите регулации да допринесат за дългосрочната ангажираност на компаниите към инвеститорите и на инвеститорите към компаниите
 • Доколко прозрачността да бъде условие за повишаване на ликвидността и атрактивността на българския капиталов пазар

Константин Проданов, главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт и председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ

Васил Големански, член на Съвета на директорите на Централен Депозитар

Данил Джоргов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Иван Дасколов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Модератор: Пелагия Виячева, член на УС на АДВИБ и ДВИ на Софарма АД

10:00 - 11:00

Уебинар с Алекс Герчик

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ НА ВСЕКИ ПАЗАР – видео семинар на живо

Алекс Герчик е професионален трейдър и Wall Street легенда.

Alexander Gerchik is a trader at NYSE/NASDAQ, RTS, CME.He start his career in Day trading firm Worldco were he traded firm capital. In 2000-2003 he was a number one trader in the firm amogn 2000 traders with only 9 losing days of all of those years.As well He had no losing months in the daytrading sector in a period of 10 years. He is known as one of the safest traders.In his second year in trading he earn more than 2 mln $
From 2003 to 2009, he was Hold Brothers LLC managing partner 2 largest day trading firm in the USA . 2011-2014 managing director of FINAM Management. Since 2014 co-founder of Gerchik.ru  biggest stock market related educational project in Eastern Europe.  and Gerchik and co wich is one of the fastest growing forex broker,
Alex starred in the “Wall Street Warriors” HBO Mojo project as the safest day trader on Wall Street.

11:00 - 12:00

Blue Suisse Group and TradeMaster

Blue Suisse Group is an up and coming group of companies consisting of brokers and FinTech companies that offer traders top of the line trading conditions and unique trading platforms and tools. Having been on the market for only a short while, Blue Suisse is making a name for itself as one of the most reliable brokers on the market with a pure STP model and unique tech solutions.

The company’s Directors and Management will talk about the company’s past, present and plans for expansion, plus a demonstration of a unique trading platform – the TradeMaster. 

A rare and valuable investment opportunity will be offered to those interested in getting into fully license banking.

Host: Sinan Aslan, CEO, BlueSuisse

13:00 - 14:00

Семинар Как да търгуваме успешно на финансовите пазари

*Семинарът ще се проведе на английски език

Водещ на семинара е Али Персембе – заместник – председател, Saha Credit Rating, трейдинг експерт, автор и ТВ водещ.

A solo presentation on how to trade financial markets (specifically yes, but not necessarily just forex) with a cool head.

It’s a presentation that encompasses:

 • unpredictability of markets
 • behavioral finance
 • importance of risk management with stops as well as risk/reward ratios, and
 • a detailed trading strategy.

The presentation is fast, furious, factual, shocking, tickling, provoking and funny!!

It underlines the importance and the inevitable imperative to overhaul the traders’ approach to markets.

Who will benefit:

Individual and institutional investors

Asset/fund/portfolio managers

Brokerage houses

Traders of banks’ treasury

Research personnel

Investment advisors

Traders (equities, forex, bonds, crypto, derivatives)

 

15:00 - 16:00

Семинар Златото като стратегически актив – минало, настояще и бъдеще

Водещ на семинара е д-р Валентина Григорова-Генчева

Създател и директор на дирекция „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка

 1. ИСТОРИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО И РОЛЯТА НА ЗЛАТОТО ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ
 2. ОСНОВНИ ВИДОВЕ ПРОДУКТИ ОТ ЗЛАТО – КЮЛЧЕТА, КЮЛЧЕТА-МЕДАЛЬОНИ, МОНЕТИ, БИЖУТА, КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ ОТ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
 3. ОСНОВНИ ТЕГЛОВНИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТИ И НОМИНАЛИ

ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЛАТО – ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИОННИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЯХНАТА РЕЗУЛТАТНОСТ. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ

лектори

лектор Димитрис Караискакис COO, Фондова борса Атина
лектор Сократис Лазаридис главен изпълнителен директор, Фондова борса Атина
лектор Мартина Савчева главен експерт в отдел „Надзор на инвестиционни посредници, пазари на финансови инструменти и разследване на пазарни злоупотреби“ към Комисия за финансов надзор (КФН)
лектор Цветелина Кузманова младши експерт, дирекция „Международно сътрудничество“ към Комисия за финансов надзор (КФН)
лектор Владислав Матев главен експерт в отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в Комисия за финансов надзор (КФН)
лектор Георги Малинов Член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг
лектор Иван Колев Изпълнителен директор, Колев и Колев
Лектор Емил Аспарухов Член на СД и съдружник в УД, Тренд Асет Мениджмънт
Модератор Никола Чупаров  Съосновател, Moneyfold
Лектор Николай Мартинов Основател и управляващ партньор, Impetus Capital
Водещ на семинар Алекс Герчик Професионален трейдър и Wall Street легенда
Лектор Андреас Русос Partner Point Nine Data Trust
Водещ на семинар Али Персембе Заместник - председател, Saha Credit Rating, трейдинг експерт, автор и ТВ водещ
Лектор Бойко Атанасов Председател на Комисията за финансов надзор
Лектор Юлия Софронова Head of Nordics, CEE & CIS, The Principles for Responsible Investment
Лектор Ангел Гяуров Финансов директор на Belayer
Лектор Анна Георгиева Manager Investment Practices – Fixed Income, The Principles for Responsible Investment (PRI)
Лектор Янки Онен Старши мениджър в nextmarkets Trading Limited и създател на Wamo.io
Лектор Йохан Габриелс Country Manager Romania and Bulgaria, Ebury
Лектор Д-р Валентина Григорова-Генчева Директор „Злато и нумизматика“, Fibank
Лектор Илиян Димитров СОО, ReportX.eu
Виктория Христова Началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“, Фонд на фондовете
Лектор Кристиан Агалопол Директор Ценни книжа в Централна и Източна Европа, Citi
Лектор Георги Заманов Главен изпълнителен директор на “Алианц Банк България”
Лектор Доц. д-р Маню Моравенов Изпълнителен директор, Българска фондова борса
Лектор Иван Житиянов Изпълнителен директор, Телелинк Бизнес Сървисис
Модератор Пелагия Виячева Директор за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД, член е на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите
Лектор Николай Василев Управляващ партньор и изпълнителен директор, Expat Capital
Лектор Константин Проданов Главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт, председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ
Модератор Димитър Калдамуков Адвокат, съдружник в Точева и Мандажиева
Модератор Павел Бандилов Изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ
Модератор Георги Български FinTech, RegTech and TradeTech Captain
Лектор Πeтĸo Bълĸoв Директор на дирекция "Частно банкиране", Първа инвестиционна банка
Лектор Данил Джоргов Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България
Лектор Иван Даскалов Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Регистрация

Full Pass

120.00 лв. 100.00 лв.
Достъп до всички панели от Investor Finance Forum
Достъп до всички сесии от Trader's Day
Достъп до всички панели от Investor Day
Достъп до всички семинари
Достъп до коктейл след официалната програма
Достъп до презентациите от събитието
Investor Finance Expo е с безплатен достъп
Достъп до кафе паузи и обяд с цел нетуъркинг
50% отстъпка за студенти
* your tickets will come to your mails

Investor Day + Seminars

60.00 лв.
Достъп до всички панели от Investor Day
Достъп до всички семинари
Достъп до коктейл след официалната програма
Достъп до презентациите от събитието
Investor Finance Expo е с безплатен достъп
Достъп до кафе паузи и обяд с цел нетуъркинг
50% отстъпка за студенти
* your tickets will come to your mails

партньори

Генерален партньор

Основен

Технологичен партньор

С подкрепата на:

Институционални партньори

Медийни

Организатор

място

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НОВИНИ ЗА INVESTOR FINANCE FORUM