Пелагия Виячева

Директор за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД, член е на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите

Пелагия Виячева има повече от 20 години опит в сферата на капиталовите пазари. Тя е Директор за връзки с инвеститорите на „Софарма“ АД, член е на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и участва в управлението на редица дружества в различни индустрии. Завършва MBA в BI Norwegian School of Management, Осло, Норвегия през 2004 година, след което продължава професионалното си обучение в редица сфери свързани с корпоративното управление, защита правата на акционерите, корпоративни комуникации и други.

Други лектори