Цветелина Кузманова

младши експерт, дирекция „Международно сътрудничество“ към Комисия за финансов надзор (КФН)

Цветелина Кузманова работи в българския небанков финансов регулатор от 2017 година, където участва в изготвяне на европейско законодателство в Съвета на ЕС, предимно по отношение на устойчивите финанси, включително оповестяването на информация за устойчивите инвестиции и рискове, устойчиви бенчмаркове, зелени облигации и създаването на таксономия за насърчаване на устойчивите инвестиции. Цветелина е представител на България в експертната група на държавите членки към Европейската комисия, която работи по устойчивите финанси. Тя участва и в работните процеси на Европейския орган за ценни книжа и пазари и в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, с фокус върху финансовите иновации и устойчивостта.

Преди КФН е работила по проекти за международно развитие в Югоизточна Азия и Субсахарска Африка, специализирайки в смекчаване на климатичните промени и инфраструктурата, както и за финансиране на проекти за чиста енергия в Европейската климатична фондация. Завършила е магистърската си степен по науки за развитието в Кеймбриджския университет, а бакалавърската ѝ степен е по политически науки и дипломация от Университета Йонсей, в Южна Корея.

Други лектори