Георги Малинов

Член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Георги Малинов е член на Съвета на директорите на ЕЛАНА Финансов Холдинг и ръководител на „Правен отдел“ в групата от компании.  Малинов е прокурист на управляващото дружество ЕЛАНА Фонд Мениджмънт.  Той се присъединява към правния екип на ЕЛАНА през 2003 г. завършил  е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Други лектори