Емил Аспарухов

Член на СД и съдружник в УД, Тренд Асет Мениджмънт

Започва кариерата си в 90-те в тогавашната Българска Външнотърговска Банка (сега Уникредит Булбанк). Прекарва 14 години в софийския клон на ING Bank N.V. заемайки последователно длъжностите: началник отдел «Книжа с фиксиран доход и паричен пазар» и лицензиран брокер на банката на БФБ, началник на цялото управление «Финансови пазари»,  изпълнителен директор с ресор пазари и ликвидност.

През 2012 година получава покана от ОТП Груп да оглави Управление «Трежъри и капиталови пазари» на притежаваната от тях Банка ДСК. През 2016 г.  напуска Банка ДСК –  след приключване на мисията си по разширяване на дейностите на повереното му Управление и значително вдигане на пазарния дял на Банка ДСК в областа на финансовите пазари у нас.

Бил е дълги години член на УС на БДА-Българска Дилърска Асоциация като в периода 2013-2015 е и неин президент.

Консултирал е  по проблемите на финансовите пазари различни фирми и организации.

В момента е член на СД и съдружник в УД «Тренд Асет Мениджмънт» АД.

Други лектори