Бойко Атанасов

Председател на Комисията за финансов надзор

Бойко Атанасов е един от изявените лидери в българската държавна администрация. Повече от 20 години той работи, а впоследствие и управлява Националната агенция за приходите, след което участва в ръководния екип на Министерство на финансите, а от 3 години е в ръководството на Комисията за финансов надзор като към днешна дата е неѝн председател, избран с изключително мнозинство от 44-тото Народно събрание на Република България.

Бойко Атанасов завършва Университета за национално и световно стопанство, специалност “Планиране и прогнозиране на икономическите системи”. Той има и редица специализации в България и чужбина, включително и от университета в Джорджтаун.

Неговият професионален път започва в приходната администрация, където заема различни управленски позиции на база на изключителна експертиза, която притежава и развива в Националната агенция за приходите (НАП) в продължение на 20 години. По време на 4-те години като изпълнителен директор на НАП, той оптимизира процесите, превръща я в най-развитата в дигиталната сфера държавна администрация в България и реализира ръст в събираемостта от над 25 % в рамките на две години. Именно г-н Атанасов позиционира НАП като една от водещите приходни администрации в Европа и провокира най-високото обществено доверие за администрация в България – над 50%.

През 2017 г. г-н Атанасов е заместник-министър в Министерство на финансите с ресор приходни администрации – данъчна и митници. След това е номиниран и избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“. В ролята си на Председател на КФН от 2019 г, той ръководи Комисията в посока осъществяване на стриктен надзор и регулация по отношение на поднадзорните лица в трите основни направления – капиталов пазар, застрахователен и пенсионноосигурителен, като акцентира в дейността си върху защита на потребителите и стабилност в небанковата финансова сфера.

Стилът на лидерство на Бойко Атанасов се отличава с фокус върху визията за бъдещето на организацията, акцент върху развитието на потенциала на екипа й, позициониране на картата на най-добрите организации в дадения сектор в международен план. Вярването му е в полагане на допълнителното усилие във всеки проект и в способността на хората да намират креативни решения в сложни ситуации.

Други лектори