Павел Бандилов

Изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ

Павел Бандилов е магистър със специалността „Финансов Мениджмънт“ от ПУ „ Паисий Хилендарски. Започва кариерата си на капиталовите пазари през 2001 г. като през годините е бил част от екипите на Уникредит Булбанк, ИП „Елана Трейдинг“ като финансов анализатор и в ИП „София Интернешънъл Секюритиз“, където фокуса му е бил управление на активи. В момента е „Директор Бизнес Развитие“ в инвестиционна компания БПД и изпълнителен директор на „БПД Индустриален ФНИ“ АДСИЦ. Има собствен блог „Борсите“, посветен на капиталовите пазари и е автор на редица публикации свързани с тях.

Други лектори