Данил Джоргов

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Данил Джоргов е работил в сферата на инвестиционната дейност и капиталовите пазари повече от десет години. В периода 2004 г. – 2014 г. и 2017 г. – 2019 г. работи експерт в Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор. Професионалният му опит включва както експертни, така и ръководни длъжности, които е заемал в кариерното си развитие. През 2014 г. – 2017 г. работи като част от екипа на един от водещите в България инвестиционни посредници. Познава действащото законодателство в сферата на капиталовите пазари и тяхната регулация. Aктивно е участвал в създаването и измененията на редица нормативни актове. Участвал е в редица семинари и обучения с представители на инвестиционната общност. От август 2019 г. е част от екипа юристи на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България.

Други лектори