11:00 - 12:00

Meet the investors

Финансиране на малък и среден бизнес

 

  • SME Growth Market BEAM – презентация

Александрина Гюрова, директор на Дирекция “Търговия, емитенти и членство”, Българска Фондова Борса

 

  • Колев и Колев – представяне

Иван Колев, изпълнителен директор, Колев и Колев

 

  • Алтернативни фондове – презентация

Николай Мартинов, съосновател и партньор в Impetus Capital

 

  • Телелинк – представяне

Иван Житиянов, изпълнителен директор, Телелинк Бизнес Сървисис

 

  • Фонд на фондовете – представяне

Виктория Христова, началник отдел „Управление на риска, мониторинг и отчетност“, Фонд на фондовете – презентация

Модератор: Вероника Денизова, Bloomberg TV Bulgaria

Quick Info

  • 25.09.2018
  • 11:00 - 12:00
  • Зала Мусала, ет.2

Speakers