Георги Български

FinTech, RegTech and TradeTech Captain

Георги И. Български е завършил бакалавърска и магистърска степен по Международни икономически отношения в УНСС. През 2006г. получава пълна стипендия за обучение по инвестиции към университета Джорджтаун, САЩ. Георги Български е завършил успешно програмите за сертифициран финансов риск мениджър (FRM), сертифициран финансов анализатор (CFA), сертифициран анализатор на алтернативни инвестиции (CAIA), сертифициран трейдър на деривативни финансови инструменти (CDT) и управление на проекти (PMP). Той е и лицензиран инвестиционен консултант от КФН и сертифициран оценител на търговски предприятия от КНОБ.
Професионалната кариера на Георги във финансовата сфера започва през 2002 г. като до 2006 г. работи последователно в Уникредит Булбанк, Българска народна банка и Европейска централна банка. През 2007г. той се присъединява към мениджърския екип на Бета Корп АД, където отговаря за управлението на активи. От април 2010 г. г-н Български е директор на дирекция ”Търговия, емитенти и членство” в БФБ-София АД, а от септември същата година се присъединява и към съвета на директорите на борсата. От октомври 2017 г. Георги приема нови предизвикателства като стратегически проектен мениджър в стартиращи FinTech, TradeTech & RegTech компании.
Преподавал е финанси и инвестиции в City University of Seattle – България и City College, University of Sheffield, гост лектор е в AUBG, УНСС, МВБУ, ВУЗФ и СА „Д.А. Ценов”. Организатор и лектор е на лятното училище по инвестиции на фондация „Атанас Буров”. Автор е на книгата : CFA®, FRM® & CAIA® EXAMS TIPS & TRICKS: A guide on: How to prepare in the most efficient way for the CFA®, FRM®, CAIA® and the like certificate exams.

Други лектори