16:15 - 17:00

Публични компании vs инвеститори

  • Инвеститори срещу листвани комании – повишаване на стандартите за разкриване на информация в контекста на новата европейска регулация – презентация

Предстоящи промени в националната нормативната рамка във връзка с Европейската регулация относно дългосрочната ангажираност на инвеститорите, единният формат за оповестяване на финансова информация и ESG аспектите от дейността на листваните компании.

Иван Даскалов и Данил Джоргов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

 

Дискусия:

  • Как влияят новите регулаторни изисквания на различните участници на капиталовия пазар
  • Могат ли новите регулации да допринесат за дългосрочната ангажираност на компаниите към инвеститорите и на инвеститорите към компаниите
  • Доколко прозрачността да бъде условие за повишаване на ликвидността и атрактивността на българския капиталов пазар

Константин Проданов, главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт и председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ

Васил Големански, член на Съвета на директорите на Централен Депозитар

Данил Джоргов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Иван Дасколов, Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България

Модератор: Пелагия Виячева, член на УС на АДВИБ и ДВИ на Софарма АД

Quick Info

  • 25.09.2018
  • 16:15 - 17:00

Speakers