10:00 - 11:00

Как макроикономическите тенденции променят бъдещето на пазара

  • Новата икономическа среда и инвестициите
  • Макро анализ и кои са най-важните икономически събития

Дискусия:

Георги Заманов, CEO, Allianz Bulgaria

Валентина Григорова-Генчева, директор „Злато и нумизматика“ в Първа инвестиционна банка

Емил Аспарухов, член на СД и съдружник в УД, Тренд Асет Мениджмънт

 

Модератор: Ивайло Лаков, Bloomberg TV

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 10:00 - 11:00

Speakers