09:30 - 10:00

Официално откриване

Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

Маню Моравенов, изпълнителен директор, Българска фондова борса

Георги Бисерински, изпълнителен директор,  Bloomberg TV Bulgaria

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 09:30 - 10:00

Speakers