Константин Проданов

Главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт, председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ

Константин Проданов има магистратура по  Международни отношения от Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2001 г. завършва и магистратура по финанси в Япония. От 2001 – 2011 г. работи в банковия  сектор в Токио, в инвестиционни банки като Dresdner, UBS и  Goldman Sachs. В периода 2011-2012 е съветник на президента на РБ по финансовите и икономически въпроси, а след това 5  години е главен инвестиционен мениджър на една от най-големите пенсионно-осигурителни компании в България. От юли 2019 г. е главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт. От 2017 г. е Председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ, дружество което реализира най-голямото публично предлагане на емисия акции на българския капиталов пазар през 2019 г.

Други лектори