Илиян Димитров

СОО, ReportX.eu

Илиян Димитров има близо 20 годишен професионален опит в областта на стратегическото планиране и разработването на продукти и услуги. Преди да се присъедини към ReportX.eu той работи в Българска Фондова Борса, където участва в създаването на национални и международни електронни системи, уеб базирани услуги и продукти, и разработва практически решения за прилагане изискванията на Европейските регулации. През годините г-н Димитров е активно ангажиран в инициативи и проекти свързани с нормативната база, доброто корпоративно управление, подобряване инфраструктурата на капиталовия пазар, изчисляването и управлението на борсовите индекси, публичното предлагане на ценни книжа и капиталовото финансиране.

Други лектори