Кристиан Агалопол

Директор Ценни книжа в Централна и Източна Европа, Citi

Кристиан ръководи услугите за ценни книжа за България, Чехия, Унгария, Румъния и Словакия и е член на Управителния съвет на Сити Румъния.

Кариерата му в Сити обхваща над 20 години на редица длъжности, включвително в оперативни и клиентски звена на банката. Той има богат опит в работата с местни и чуждестранни банки, международни брокер-дилъри, глобални попечители и институции от пазарната инфраструктура.

Кристиан е водещ експерт в сектора на услугите за ценни книжа и е бил председател на Съвета на директорите на румънския централен депозитар (Depozitarul Central) между 2012 и 2015 г. Той е активен член на Борда на Американската търговска камара (AmCham) в Румъния от 2014 година.

Други лектори