01.12.2017
Интер Експо Център | София
INVEST A DAY. WIN THE FUTURE

РЕГИСТРАЦИЯ

Интер Експо Център

АДРЕС: бул. Цариградско шосе 147
1784 София, България
ТЕЛ.: (02) 9655205
E-MAIL: iec@iec.bg

Виж на картата