01.12.2017
Интер Експо Център | София
INVEST A DAY. WIN THE FUTURE

РЕГИСТРАЦИЯ

Контакти /

Екип събития:

events@Investor.bg

тел: (+359 2) 812 9 831


Спонсорство и реклама:

reklama@investor.bg
тел: (+359 2) 812 98 44


Счетоводни въпроси:

Снежина Пенкова
snejina.penkova@investor.bg
тел. +359 2 812 98 60