Димитър Койчев

Директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в Комисия за финансов надзор

Димитър Койчев е един от опитните експерти по въвеждане на Европейското право в българското законодателство в областта на капиталовите пазари. В момента е директор на дирекция „Международно сътрудничество“ в КФН и заема тази длъжност от 2012 г.  с прекъсване в периода от септември 2015 г. до август 2016 г. , когато е ключов експерт в проект, финансиран от ЕС, с бенефициенти Министерството на финансите, Комисията за ценни книжа и Националната банка на Република Македония. Основната цел на проекта е въвеждането на европейското законодателство в областта на ценните книжа (по-специално MiFID II) в местното законодателство. От 2016 г. отново оглавява дирекцията „Международно сътрудничество“ в комисията, като сред основните му задължения е именно въвеждането на правната рамка MiFID II и актовете по прилагането й.

Също така той е участвал в работата на редица групи и комитети на CESR/ESMA, занимаващи се регулацията и надзора на капиталовите пазари и пазарната инфраструктура.

Преди това е работил в Агенцията за икономически анализи и прогнози в дирекция „Икономически политики на ЕС и международно сътрудничество“ и е участвал в работата по подготовка на позициите за преговорите по присъединяване на България към ЕС.  Бил е част от работната група, която изготви измененията в българското законодателство, свързани в инвестиционните ограничения на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Други лектори