Александру Стефан

Анализатор "Проучвания" във Фондова борса Букурещ

Александру Стефан носи 5 години опит в сферата на финансите, заемайки различни позиции. За година и половина той е работил към Букурещската фондова борса като научен анализатор, който активно участва в развитието на румънския капиталов пазар. Също така, притежава бакалавърска степен по Финанси, банкиране, застраховане и капиталови пазари от Букурещката академия за икономически изследвания (2015 г.).

Други лектори