Д-р Боян Иванчев

Автор на първата българска книга за поведенчески финанси

Д-р Боян Иванчев има двадесет и пет годишен опит във финансовата сфера. През 1993 г. започва работа във ФБК София АД като брокер на фондовата борса. В различни финансови институции последователно е дилър, главен дилър и директор управление “Ликвидност и пазари”. През 2001 г. управлява 80 млн. евро портфейл от ценни книги на външни пазари. В периода 2005–2009 г. е икономически съветник на заместник министър-председателя на Р България. Към момента е заместник-председател на СД на „Адванс Екуити“ АД – фонд за дялово инвестиране, преподава „Поведенческа икономика“ в УНСС и създава невроикономиката в България като използва изследвания на мозъка с функционален ядрено-магнитен резонанс.

Завършва средно образование в Чехословакия, висше и докторска степен придобива от Warsaw School of Economics. Специализира в Deka Bank Hold., Bayerische Landesbank, ATTF Luxembourg, Harvard Kennedy School of Government, Chinese Academy of Governance, ENA-Paris.

Публикува първата българска книга за поведенчески финанси “Всеки може да инвестира успешно ако избегне илюзиите и ирационалното поведение”, „История на българския капиталов пазар 1862-1948 г.“ и глава It’s Not Money Until It’s Postmoney в книгата “The Future of Business: Critical Insights into a Rapidly Changing World from 60 Future Thinkers“. Иванчев разработва нова теория за парите публикувана от Emerald publshing “Postmoney theory: value function in the domain of postmoney”.

Владее пет чужди езика. Семеен с едно дете.

Други лектори