Д-р Александър Апостолов

Член на управителния съвет, Главен инвестиционен стратег на BlueSuisse

Д-р Александър Апостолов по образование е финансист, защитил е докторска степен PhD (Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за икономически изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Притежава  научни квалификации в областта на поведенческата икономиката, както и тясно профилиран професионален опит в сферата на финансите, риска и инвестициите на капиталовите пазари, в т.ч. и институционално придобит опит в големи международни компании от търговията с разнообразни класове финансови инструменти, предлагани както на БФБ, така и на международните финансови пазари. Притежава широки познания относно нормативната рамка регламентираща банковите и небанкови финансови институции – имаща отношение към управлението на активи, пасиви и всички рискове свързани с тях.

Автор е на редица научни статии в реномирани научни списания свързани с проблематиката на поведенческите финанси, приложениети им на капиталовите пазари и търговията с финансови инструменти, както и на множество публикации, анализи и становища за нуждите на различни финансови институции.

 

*В момента управлява два договорни фонда в България към УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънд” – съответно ДФ “Юг Маркет Максимум” и ДФ “Юг Маркет Оптимум”, провежда научно-изследователска работа в сферата на поведенческите финанси и е инвестиционен стратег към швейцарския wealth manager “BlueSuisse Group”.

Други лектори