Георги Найденов

Bloomberg TV Bulgaria

Георги Найденов е магистър по международни икономически отношения. Има и втора магистратура по корпоративен контрол и икономически анализи.

Зад гърба си има сериозен опит в сферата на предприемачеството, финансите, администрацията и развитието на проекти. Той е работил като експерт по управлението на средствата от ЕС в Министерство на финансите. След това няколко години като финансов и административен секретар в Посолство на Държавата Израел в София, а по-късно и като съветник на изпълнителният директор на голям белгийски инвеститор. Създава и ръководи в продължение на три години направлението за маркетинг и продажби на една от водещите финансово-консултантски компании в България. В периода 2014-2015 г. е съветник по икономическата политика на заместник министър-председателя по европейски политики и институционални въпроси на Република България. В последствие е висш мениджър на една от водещите международни застрахователни компании. Към момента е Управляващ партньор на Jobs Partner, лицензирана компания за предоставяне на комплексни HR услуги, на Next Generation Solutions, фирма оперираща в сферата на рекламния текстил и корпоративното/работно облекло, както и на строително-инвестиционна компания Place2Live. От м. май тази година има собствена рубрика в Bloomberg TV Bulgaria.

Други лектори