13:00 - 14:30

Финансови регулации

  • Промени в регулаторната рамка – презентация

Kомисия за финансов надзор

  • Дискусия:

Участници:

Андреас Русос, партньор в Point Nine Data Trust

Георги Малинов, ръководител Правен отдел на ЕЛАНА Финансов Холдинг

Модератор: Димитър Калдамуков, aдвокат, съдружник в Точева и Мандажиева

  • Презентации на компании

Quick Info

  • 25.09.2018
  • 13:00 - 14:30

Speakers