11:00 - 12:00

Регионални капиталови пазари

  • Перспективи и възможности пред търговията с деривати и ролята на Централен клирингов контрагент
  • Възможности за регионално сътрудничество в търговията и търговските системи
  • Възможности за трансгранична търговия между борсите в региона. Кой e успешният модел за ЦИЕ

Диксуия:

Кристиан Агалопол, директор Ценни книжа в Централна и Източна Европа, Citi

Димитрис Караискакис, главен изпълнителен директор, Фондова борса Атина

Сократис Лазаридис, главен изпълнителен директор, Фондова борса Атина

Милан Божич, главен изпълнителен директор, Фондова борса Баня Лука

Адриан Танасе, главен изпълнителен директор, Фондова борса Букурещ

Мариус-Алин Барбу, заместник генерален мениджър, Фондова борса Букурещ

Модератор: Доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор, Българска фондова борса

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 11:00 - 12:00

Speakers