16:45 - 17:45

Технологиите, които променят финансовите услуги

Quick Info

  • 24.09.2018
  • 16:45 - 17:45

Speakers