Райнер Рийс

Генерален директор на Федерацията на европейските фондови борси (FESE)

Райнер Рийс е генерален директор на Федерацията на европейските фондови борси (FESE) и независим съветник на борси и компании за финансови услуги с повече от 25 години опит в световната борсова индустрия.

Той е член на Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите (SMSG), която предоставя на Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) становища и съвети относно своята работа по политиките.

Той е бил дългогодишен заместник-председател на Управителния съвет на Франкфуртската фондова борса и отговаря за дейността на Deutsche Börse AG в областта на касовия пазар.

Други лектори