Надя Неделчева

CFA, Ръководител отдел инвестиции, Карол

Надя Неделчева е ръководител на отдел “Управление на портфейли и анализи”. Надя се присъединява към Карол през 2003 г., като първоначално работата й е свързана с клиенти, с фокус чуждестранните клиенти на компанията. От 2005 г. оглавява анализаторското звено на инвестиционен посредник Карол. През 2007 г. става ръководител на анализаторското звено на Карол Капитал Мениджмънт. Към момента тя е част от инвестиционния комитет, който контролира инвестициите на взаимните фондове, както и управляваните от дружеството индивидуални портфейли и институционални мандати. Занимава се с управлението на взаимни фондове и мандати за инвестиции в региона на Централна и Източна Европа.

Надя притежава бакалавърска степен по Международни Икономически Отношения и по Финанси от Университета за Национално и Световно Стопанство. През 2003 г. получава лиценз за инвестиционен консултант от Комисията за Финансов Надзор. От 2007 г. Надя е сертифициран финансов аналитик (CFA).

Други лектори