доц. д-р Маню Моравенов

преподавател ВУЗФ

Доц. д-р Маню Моравенов е професионален член на RICS (Кралски институт на лицензираните оценители и консултанти при инвестиции в недвижими имоти). Той е дългогодишен преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и е част от екипа на Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ (VUZF Lab). Титуляр е на дисциплините „Електронни борси“ и „Алтернативни инвестиции“ – магистърска програма, както и лектор на курс „Международни пазари на недвижими имоти“ в бакалавърска програма във ВУЗФ.

Маню Моравенов има над 20-годишен опит в сферите на финансите и инвестициите, пазара на недвижими имоти и капиталовите пазари. Той е заемал и продължава да заема ръководни длъжности, както в частни компании (инвестиции в недвижими имоти, финансовото посредничество и консултантски услуги), така и в институциите и неправителствените организации на българския капиталов и инвестиционен пазар. През последните години е ангажиран активно в управлението на кредитния портфейл и кредитоспособността на компаниите, както и ръководенето  на процесите при различните източници на финансиране като: IPO-та и капиталово финансиране, емитиране на облигации, корпоративни заеми и банково финансиране.

Други лектори