Мая Щериева

CFO, Комерсиална банка, Скопие

Мая Щериева е родена в Скопие през 1970 г. Завършва икономически факултет в университет “Св. Кирил и Методий” в Скопие, където по-късно завършва магистратура “Парична икономика”. През февруари 2012 г. защитава докторска степен по икономика. През 1993 година  стартира своя опит в Комерсиална банка, Скопие като секретар на международната дивизия, след като Старши секретар в департамента по активни и ликвидност, а по-късно и като координатор и старши координатор в Отдел за бизнес политика. През 2002 г. тя е назначена за мениджър на департамента за Управление на риска, а през 2005 г. мениджър на департамента по Управление на риска и планиране. От 2008 г. тя заема позицията Главен финансов директор и член на Съвета на директорите.

Други лектори