Киара Сандън

Старши политически съветник, Европейска асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA)

Киара Сандън се присъединява към Европейска асоциация за управление на фондове и активи (EFAMA) през януари 2018 г. като Старши политически съветник, отговарящ за регулаторни въпроси, засягащи сектора на управление на активите (включително пенсионни и някои свързани с капиталовите пазари въпроси).

Преди това тя ръководи екипа за управление на активи във фирмата за консултантски услуги FleishmanHillard, базирана в Брюксел. През 2011 г. тя е била политически сътрудник в Обща италианска конфедерация на предприятията, професиите и самостоятелната заетост, където е отговаряла за различни данъчни политики, права на собственост и международна търговия.

Тя е придобила трудов стаж в Европейската комисия като стажант към “Blue Book”. Тя има степен доктор на науките по Финансов Регламен от London School of Economics с основен акцент регулирането на банковия сектор и регулирането на ценни книжа в ЕС. Бакалавърската й степен е по политология и международни отношения и магистратура по публична администрация от Luiss University в Рим.

Други лектори