Иван Такев

Изпълнителен директор БФБ

Иван Такев е изпълнителен директор на Българска фондова борса (БФБ). Той се присъединява към екипа на публичното дружество през 2001 година, а през 2008 е повишен на позиция „Изпълнителен директор“. Професионалният му опит е в областта на търговията с ценни книжа. Преди да се присъедини към БФБ, Иван Такев заема експертна позиция в Комисията за финансов надзор.
През май 2012 г. той е назначен като член на управителния съвет на Централен Депозитатор АД, единствената организация в България, която осъществява сетълмент на безналични корпоративни ценни книжа.

Други лектори