Жулиета Мандажиева

съ-учредител на Адвокатско дружество Точева и Мандажиева

Жулиета Мандажиева е добре позната в средите на професионалистите от сектора на финансовите услуги в България.

Опитът й има широк спектър и обхваща публични предлагания, регулаторни въпроси и производства по спорове/жалби във връзка с предлагането на инвестиционни услуги и дейности, търговия на FX пазарите, през лицензиране на инвестиционни фондове и посредници до консултации във връзка с търговия с ОТС деривати и правни аспекти на финансовите обезпечения.

Жулиета е съ-учредител на Адвокатско дружество Точева и Мандажиева от 2004 година и често говори на форуми, обучения и панели, предназначени за финансовия сектор.

Други лектори