Георги Ганев

Програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии

Георги Ганев е програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София и асистент в Стопански Факултет на Софийския Университет, където преподава курсове по макроикономика, по пари и банки и по нова институционална икономика. Интересите му са в областите на макроикономиката и паричната теория и политика, политическата икономия, прехода, икономическия растеж и развитие, новата институционална икономика, обществения капитал.

Други лектори