14:45 - 16:00

Капиталови пазари. Дискусия: Бъдещето на капиталовите пазари в ЦИЕ

Участници:

Васил Големански, член на Съвета на директорите на Централен Депозитар – поканен

Александру Стефан, финансов анализатор, Фондова борса Букурещ

Иван Щериев, изпълнителен директор, Македонска фондова борса

Надя Неделчева, Karoll

Модератор: Магдалена Иванова,  Bloomberg TV Bulgaria

 

Quick Info

  • 25.09.2018
  • 14:45 - 16:00
  • Зала Мусала, ет.2

Speakers